การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยผ่าน อีเมลล์

ผู้โพสต์ : admin / วันที่ 3 เม.ย. 2563

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โปรดยื่นผ่าน อีเมลล์ ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้านท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น)
โทร. 043-244280
www.oicrg3.or.th