อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โปรดยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทาง online

ผู้โพสต์ : admin / วันที่ 3 เม.ย. 2563

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
โปรดยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
http://oiceservice.oic.or.th/oicrequest
ช่องทาง E-mail : ppd@oic.or.th

หรือผ่านทางผ่านอีเมล์ สำนักงาน คปภ.ใกล้บ้านท่าน ด้วย ขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.โหลดแบบร้องเรียนขอความเป็นธรรม ได้ทางลิงค์  https://www.oicrg3.or.th/files/form/file_20200402102305.pdf

2. กรอกแบบร้องเรียนขอความเป็นธรรม พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

     2.1 สำเนากรมธรรม์                           2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องเรียน

     2.3 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)      2.4 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล/ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 

   2.5 เอกสารหลักฐานที่บริษัทออกให้ (ถ้ามี)  2.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

3. ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามข้อ 2 ผ่านทาง E-mail ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้าน

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น E-mail : khonkaen@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี E-mail : udonthani@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร E-mail : sakonnakhon@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดหนองคาย E-mail : nongkhai@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดเลย E-mail : loei@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ E-mail : kalasin@oic.or.th

           สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ E-mail : chaiyaphum@oic.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น)

โทร 043-244280 และ www.oicrg3.or.th

หรือระบบบริการตอบคำถามอัตโนมัติ ช่องทาง Line : @oicconnect หรือลิงค์นี้เพื่อแอดไลน์

https://lin.ee/6oJAFrS