การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้โพสต์ : admin / วันที่ 17 เม.ย. 2563

การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น

                              การขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2561 ให้ปฏิบัติโดยยื่นขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยผ่านช่องทาง E-mail :สำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้านท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากลิงค์ 
 
 
1.สำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น (ควบรวมจังหวัดมหาสารคาม)
E-mail : khonkaen@oic.or.th / Facebook page : Khonkaen Oic
เบอร์โทรศัพท์ 043244280 , 043244281
2.สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี (ควบรวมจังหวัดหนองบัวลำภู)
E-mail : udonthani@oic.or.th / Facebook page : คปภ.จังหวัดอุดรธานี
โทร 042243891
3.สำนักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร (ควบรวมจังหวัดนครพนม)
E-mail : sakonnakhon@oic.or.th / Facebook page : สำนักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร
โทร 042711039
4.สำนักงาน คปภ.จังหวัดหนองคาย (ควบรวมจังหวัดบึงกาฬ)
E-mail : nongkhai@oic.or.th / Facebook page : สำนักงาน คปภ.จังหวัดหนองคาย
โทร 042414779
5.สำนักงาน คปภ.จังหวัดเลย
E-mail : loei@oic.or.th / Facebook page : Oic Loei
โทร 042812953
6.สำนักงาน คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์
E-mail : kalasin@oic.or.th / Facebook page : คปภ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
โทร 043816990
7.สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ
E-mail : chaiyaphum@oic.or.th / Facebook page : คปภ.จังหวัดชัยภูมิ
โทร 044823148