กิจกรรมและแผนงาน


แผนการจัดอบรมการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำปี 2562 30 ม.ค. 2562
ตารางแผนการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ภาค 1-9 ประจำปี 2562 21 มี.ค. 2562
กำหนดการ ใบสมัคร อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่น 2 ประจำปี 2562 รับสมัครอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2562