การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โปรดยื่นผ่าน อีเมลล์ ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้านท่าน

ผู้โพสต์ : Admin / 15 เม.ย. 2563


ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โปรดยื่นผ่าน อีเมลล์ ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้านท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น)
โทร. 043-244280
www.oicrg3.or.th